Prvé GDPR poistenie na Slovensku

S príchodom GDPR (General Data Protection Regulation) budú spoločnosti čeliť požiadavkám na zvýšenie stupňa ochrany a prevencie pred zneužitím osobných údajov svojich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov. Aktuálne vo väčšine poistných podmienok sú škody spôsobené kybernetickými rizikami vylúčené. Dokážeme však tieto riziká poistiť? Colonnade Insurance S.A. prichádza ako prvá poisťovňa s ponukou poistenia GDPR.

Komu je GDPR poistenie určené?
Poistenie je určené pre prevádzkovateľov (subjekt, ktorý určuje účel a formu spracovania osobných údajov dotknutých osôb) ako aj pre sprostredkovateľov (subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa). Nezáleží na veľkosti spoločnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov je určené pre podnikajúce fyzické osoby , podnikateľov, malé či veľké firmy.

 ,,Pokiaľ spracúvate osobné údaje v rámci svojich podnikateľských aktivít, vzťahuje sa na vás nariadenie GDPR v zmysle lokálnej legislatívy (zákon č.18/2018 Z.z.). V podstate stačí, aby ste prevádzkovali kamerový systém verejných priestorov a môžete mať problém,“ vysvetľuje Ivan Hollý, Senior Underwriter z Colonnade Insurance S.A.

Nariadenie GDPR sa nevzťahuje iba na firmy pôsobiace na území Európskej Únie (EÚ), ale na všetky firmy, ktoré pracujú s osobnými údajmi občanov EÚ.

Aké náročné je preniknúť do počítačových systémov?
Počet nelegálnych hackerských prienikov stúpa vysokým tempom. Mnoho svetových firiem už čelilo hackerským útokom. Častokrát sa to dozvedajú z televíznych novín, pretože ich bezpečnostné mechanizmy útok neodhalili – už vôbec nehovoriac o zabránení prípadnému útoku. Množstvo firiem tak netuší o dlhodobej infiltrácii útočníkov vo svojich systémoch. Preto pokračujú vo svojej práci s nebezpečnou ilúziou, že nemajú žiadny problém a ich sa hackerské útoky netýkajú. Avšak v prípade, že útočníci preniknú do vášho systému a uniknú vám citlivé údaje – hrozia vám vysoké pokuty (v niektorých prípadoch až do výšky 20 000 000 EUR resp. 4% obratu, podľa toho, ktorá suma je vyššia).

Čo sa stane, ak vám uniknú dáta?
Následky môžu mať rôzne podoby, ako napr.:

  • PR a reputácia – strata dôvery, poškodenie dobrého mena spoločnosti a s tým možný likvidačný pokles obratu,
  • Finančný dopad – vysoké pokuty, penále,
  • Dopady na riadenie IT – náklady na obnovu dát a obnovenie systémov, náklady na reinštaláciu, náklady súvisiace so zneužitím platobnej identity.

Najväčšie pasce spojené s GDPR pre podnikateľov:

  • Zastaraný hardvér a softvér => nedostatočná ochrana dát a s tým spojené neoprávnené sprístupnenie osobných a dôverných informácii tretích osôb
  • Nečestné konanie zamestnancov => sprístupnenie dát tretích osôb prostredníctvom zamestnancov
  • Strata alebo krádež hardware => zariadenia obsahujúce citlivé informácie, údaje, dáta (napr. mobilné telefóny, notebooky, tablety, PC …)

Prečo sme sa rozhodli reagovať na príchod GDPR poistením?
,,Uvedomujeme si, že s príchodom regulácie GDPR sú klienti vystavení novým nebezpečenstvám, ktoré nie je možné poistiť existujúcimi poistnými produktami, ani na 100% ošetriť implementáciou opatrení za účelom ochrany osobných údajov,“ reaguje na situáciu Marek Vöröš, riaditeľ odboru poistenia podnikateľov.

GDPR poistenie je odpoveďou na vzrastajúci dopyt klientov a sprostredkovateľov poistenia a predstavuje vhodné riešenie novej oblasti legitímneho poistného záujmu veľkého počtu klientov. Kliknite na našu webovú stránku (www.gdprpoistenie.sk) a získajte základné informácie o GDPR.