Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu VIVA

Viva

Toto poistenie slúži pre váš byt, rodinný dom, či chatu.

Spolu s poistením budovy vám automaticky poistíme aj:

  • príslušenstvo (kuchyňa, chodba, WC, loggia, komora, pivnica a pod.),
  • stavebné súčasti (okná, dvere, plynový kotol, klimatizácia, vodovodné batérie, obklady, dlažby, parkety, zabezpečovací systém a pod.),
  • vedľajšie stavby (garáž, altánok, bazén zabudovaný do zeme, ploty, oporné múry ale aj náhrobný pomník a pod.),
  • stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy, ktoré potrebujete k stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu či chaty,

Ak bývate v byte, poistíme vám navyše a do výšky vášho spoluvlastníckeho podielu aj:

  • spoločné časti domu (oplotenie, prístrešky a pod.)
  • spoločné zariadenia domu (výťahy, práčovňa, sušiareň a kotolňa vrátane technologického zariadenia, optické a plynové prípojky a pod.)

Spolu s poistením bytu či rodinného domu vám nahradíme aj:

  • stratu nájomného v prípade, ak ste byt alebo rodinný dom prenajímali a po poistnej udalosti je budova neobývateľná a vy tak prídete o nájomcu a nájomné,
  • náklady na uniknutú vodu, keď pri poistnej udalosti voda unikne zo svojich rozvodov a váš dodávateľ vám dá takúto škodu nahradiť,
  • náklady na opravu náhrobného pomníka, ak ste nájomcom hrobového miesta dôjde napr. ku poškodeniu vandalom, živelnou udalosťou či krádeži časti náhrobného pomníka,

Vybrať si môžete z troch balíkov krytia:

BRONZESILVERGOLD
Aerodynamický tresk
Búrlivý vietor
Dym
Implózia
Krupobitie
Náraz vozidla
Pád lietadla
Pád predmetov
Priamy úder blesku
Ťarcha snehu a námrazy
Únik vody
Víchrica
Výbuch
Výbuch sopky
Zamrznutie vody v potrubiach a meračoch
Zemetrasenie
Zosuv pôdy
Zrútenie lavín a skál
Asistencia – základný balík
Povodeň a záplava
Krádež vlámaním a lúpež
Skratmin. 500 EURmin. 500 EUR
Sklomin. 500 EURmin. 500 EUR
Zatečenie vodymin. 500 EUR
Vandalizmusmin. 500 EUR

Dokumenty k poisteniu

Poistenie VIVA si môžete uzatvoriť po kliknutí na tento odkaz