Kontakty

Ak máte záujem získať viac informácií, ste na správnom mieste. Zavolajte nám, alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára.


Obchodné zastupiteľstvá


Fakturačné údaje

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 013 602
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V
DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471


Bankové spojenia

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické a právnické osoby
Havarijné poistenie motorových vozidiel
IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306
SWIFT/BIC kód: CITISKBA

Poistenie EuroGAP a AutoCheck
IBAN: SK64 8130 0000 0011 0210 0509
SWIFT/BIC kód: CITISKBA