Kontakty

Ak máte záujem získať viac informácií, ste na správnom mieste. Zavolajte nám, alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára.


Obchodné zastupiteľstvá

Žilina


Pivovarská 16, 010 01
+421 910 341 015
Vybavovanie požiadaviek k poisteniu – na základe vopred telefonicky dohodnutého termínu stretnutia.


Fakturačné údaje

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 013 602
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V
DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471


Bankové spojenia

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické a právnické osoby
IBAN: SK16 8130 0000 0011 0210 0306
SWIFT/BIC kód: CITISKBA

Poistenie EuroGAP, AutoCheck a VIVA
IBAN: SK64 8130 0000 0011 0210 0509
SWIFT/BIC kód: CITISKBA