Colonnade Insurance S.A.
 je moderná neživotná poisťovňa so zameraním na fyzické osoby a podnikateľov v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, úrazového poistenia a poistenia motorových vozidiel. Ponúkame širokú paletu inovatívnych poisťovacích riešení prostredníctvom siete pobočiek v strednej Európe. Colonnade Insurance S.A. je 100% vlastnená medzinárodnou poisťovacou, zaisťovacou a investičnou spoločnosťou Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v kanadskom Toronte.

Colonnade Insurance

Člen kanadskej skupiny Fairfax, lídra v oblasti poistenia a zaistenia

Viac ako 4800 poistných udalostí a 50 000 poistných zmlúv v správe

Ocenenia SIBAF® Award

Tím s viac ako 20 ročnou pôsobnosťou na trhu

Aktuality

Poistné udalosti

Pre občanov

Pre podnikateľov