Zmena organizačnej štruktúry Colonnade

Od 1.3.2018 prevzal funkciu riaditeľa odboru poistenia podnikateľov náš kolega Marek Vöröš. Marek bude viesť team upisovateľov poistenia podnikateľských rizík v súlade s doterajšou stratégiou spoločnosti. Zároveň bude vykonávať funkciu aktívneho senior underwritera v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti a D&O.

Náš kolega Martin Bajla prevzal funkciu riaditeľa odboru poistenia spotrebiteľov a motorových vozidiel.

Oddelenie poistenia motorových vozidiel povedie Jaroslav Dianiška. Jaroslav bude mať na starosti oblasť havarijného poistenia a poistenia EuroGAP ako aj Warranty poistenia.

Novým riaditeľom odboru obchodu sa stal Juraj Balog, ktorý bude zodpovedný za rozvoj obchodu prostredníctvom maklérov a viazaných finančných agentov. Jurajove skúsenosti na pozícii Business Development Managera (BDM) mu pomôžu skvalitniť servis pre maklérov a rozvinúť nové obchodné príležitostí prostredníctvom siete BDM pôsobiacich v regiónoch.

Naším kolegom gratulujeme a prajeme veľa úspechov!