Vaše veľké rozhodnutia budú jednoduchšie

Predstavte si situáciu, kde vy ako profesionál vo svojom odbore poskytujete radu vášmu klientovi, ktorá sa neskôr preukáže ako chyba alebo omyl. Každý odborník sa stretne v rámci svojej profesie s dôležitým krokom – rozhodnutím, ktoré ho neskôr môže stáť aj tisícky eur, ak od neho klient žiada nárok na finančné odškodnenie. Ľudia nie sú neomylní a chyba môže nastať kedykoľvek. Ide najmä o duševné činnosti, resp. profesie, ktorých výkonom môže dôjsť najmä k čistým finančným škodám.

Jednou z noviniek v portfóliu poistných produktov Colonnade Insurance S.A. je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní, inak aj „Poistenie profesijnej zodpovednosti“. Toto poistenie je určené pre malé i veľké spoločnosti a ich zamestnancov.

Poistenie profesijnej zodpovednosti dokáže vytvoriť tzv. pomyselnú záchrannú sieť, ktorá umožní odborníkovi vykonávať svoju prácu bez toho, aby sa neustále obával správnosti svojho rozhodnutia. Komplexné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní poskytuje kombinácia všeobecnej zodpovednosti za škodu a profesijnej zodpovednosti za škodu, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Aký je však rozdiel medzi všeobecnou zodpovednosťou a profesijnou zodpovednosťou?

Všeobecná zodpovednosť kryje škody na majetku a na zdraví tretích osôb, následné finančné škody alebo škody na živote, zdraví alebo veciach. Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje v prvom rade čisté finančné škody spôsobené chybne poskytnutou službou, omylom alebo porušením povinnosti.

fskoda

Ak sa napríklad sprostredkovateľ poistenia dostane do situácie, kedy zabudne nahlásiť poisťovni, že si jeho klient do firemnej flotily prikúpil nové motorové vozidlo (o čom klient makléra písomne upovedomil) a krátko po zakúpení príde k dopravnej nehode, je viac než jasné, že poisťovňa odmietne poistné plnenie pre nepoistené vozidlo. Klient má nárok žiadať náhradu škody od sprostredkovateľa. Avšak maklér si môže uplatniť náhradu škody cez dojednané poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.

Kto potrebuje poistenie profesijnej zodpovednosti? V Colonnade Insurance S.A. máme apetít pre poistenie profesií ako sú účtovníci, architekti, reklamné agentúry, IT spoločnosti, audítori, daňoví poradcovia, marketingové poradenstvo a prieskum, advokáti, call centrá, poisťovací makléri a agenti, poskytovatelia internetových služieb, prekladatelia

Limitovaný apetít je pri poistení manažmentu stavieb, vydavateľov, televízie a rozhlasu či odhadcov.