Newsletter Colonnade

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených vo formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO 50013602, so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, Slovenská republika, na účely ich zaradenia do databázy spoločnosti a na ich využívanie na marketingové účely spoločnosti vrátane organizácie akýchkoľvek súťaží a ďalších akcií a informovania o nich, ako aj informovania o ponuke výrobkov a služieb spoločnosti.

Za kompletne vyplnený formulár Vám bude zaslaná poukážka.