Strediská likvidácie

Ústredie - Likvidácia poistných udalostí

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

tel.:  055 / 68 26 237
fax.: 055 / 68 26 250
 

Stredisko likvidácie poistných udalostí Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

tel.: 02/ 57 102 811
fax: 02/ 57 102 820
 

Stredisko likvidácie poistných udalostí Banská Bystrica

Horná 54, 974 00 Banská Bystrica
tel.: 048 / 4124 748

Stredisko likvidácie poistných udalostí Nitra

Sládkovičova 7, 949 01 Nitra
tel.: 037 / 65 24 557

 

Škody prosím hláste na e-mailovú adresu likvidacia@colonnade.sk.