Sprístupnenie informačných dokumentov o poistnom produkte

Týmto oznamujeme klientom, potenciálnym klientom a obchodným partnerom, že v časti „Dokumenty“ sú sprístupnené Informačné dokumenty  o poistnom produkte (IPID) k štandardným produktom  neživotného poistenia, ktoré ponúka naša poisťovňa.