Aktuality

GAP ONLINE

Jednoduchosť, rýchlosť a bezchybnosť . Tieto slová asi najlepšie vystihujú riešenie, ktoré sme pre vás pripravili v oblasti produktov pre motorové vozidlá. Po ukončení predaja havarijného poistenia a následnom prevode poistného kmeňa kolovali rôzne informácie o tom, že Colonnade konči s autami. Opak je však pravda. Získali sme oveľa väčší priestor na inovácie v našom dominantnom […]

Prevod poistného kmeňa havarijného poistenia motorových vozidiel

Vážený klient, týmto si Vás dovoľujeme informovať, že na základe zmluvy o prevode poistného kmeňa a súhlasu orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovne Colonnade v Luxembursku – Commissariat aux Assurances – dôjde s účinnosťou od 01.07.2019 k prevodu poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel, a tým aj z nich vyplývajúcich práv […]

Ten istý starý trik Cyber attacks

Predpokladáme, že ste aj Vy zaregistrovali v poslednom období sa zvyšujúci počet kybernetických útokov. Kým pred 10-15 rokmi bol kybernetický útok skôr neuveriteľnou rozprávkou, dnes sa stal bohužiaľ smutnou realitou. Niektoré štatistiky hovoria, že zhruba každých 40 sekúnd sa uskutoční jeden kybernetický útok, pričom škody spôsobené takýmito útokmi sa už dávno […]

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania v odbore IT

V poslednom desaťročí sme mohli vo väčšine zemí sveta zaznamenať explóziu v raste sektora informačných technológií. Dynamický nárast rozsahu aplikácií informačných a komunikačných technológií umožňuje zvyšovať efektívnosť a flexibilitu výroby, marketingu, finančných služieb i administratívnych činností v súkromnom alebo i vo verejnom sektore. Napriek tomu, že kvalifikácia odborníkov je veľmi vysoká a neustále rastie, nie je […]

Sneh, mráz a cestná premávka

Zimné obdobie je v plnom prúde. V doposiaľ zdanlivo miernej zime je však snehová nádielka  mimoriadne bohatá hlavne na horách, avšak Perinbaba nešetrí vodičov ani v mestách.  Osobitosti cestnej premávky v tomto období, podľa Ministerstva vnútra SR, jednoznačne určujú povinnosti pre motoristov, používať na vozovke so snehom iba také vozidlo, ktoré je na […]

Zodpovednosť vlastníka za údržbu komunikácií

Nedávno parlament schválil novelu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Jedná sa o zákon č. 106/2018 Z. z., ktorý prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Najvýznamnejšou zmenou bolo obmedzenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť mali […]

SIBAF Award 2018: Colonnade Insurance S.A opäť na stupňoch víťazov

Na odbornom podujatí sprostredkovateľov poistenia SIBAF® fórum, ktoré sa uskutočnilo 18.októbra, boli vyhlásené výsledky ankety SIBAF® Award 2018. V rámci ankety Poisťovňa roka boli hodnotené tri kategórie prostredníctvom vyplnenia hlasovacích lístkov. Odborná verejnosť tak rozhodla o najlepšej poisťovni podľa prísnych meradiel. Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. získala 3. miesto v kategórii „Poistenie priemyslu a podnikateľov“ […]