Aktuality

Poistenie D&O a COVID-19

Na rozvinutých trhoch (London market, USA, západná Európa) sa začali zvyšovať sadzby poistenia D&O ešte začiatkom roka 2019. Medzi hlavné dôvody patria najmä zvýšený počet (často hromadných) žalôb týkajúcich sa cenných papierov a účasti spoločností na burzách, sociálne aspekty (#metoo, rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, nepriateľská firemná kultúra), zvyšujúce sa poplatky za […]

Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd

V súčasnej situácii pandémie koronavírusu, ktorá obmedzila osobný prístup ku klientom, začala spoločnosť Colonnade využívať technológie pri riešení škôd. Nielen spokojnosť, ale aj zdravie našich klientov je pre našu spoločnosť dôležité. A práve nová webová aplikácia nám pomáha chrániť našich klientov aj zamestnancov a zároveň uľahčuje a urýchľuje vybavenie poistnej […]

Prieskum spokojnosti maklérov

95% maklérov by odporučilo poisťovňu Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym V priebehu marca tohto roka sme realizovali elektronický prieskum spokojnosti sprostredkovateľov poistenia so službami, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Do prieskumu sa zapojilo 58 respondentov, ktorí odpovedali na okruhy otázok ohľadne technickej spôsobilosti, spokojnosti s ponúkanými produktami a službami, osobnými skúsenosťami […]

Poistenie prerušenia prevádzky

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu povodeň, víchrica, požiar a podobne, býva častokrát spojená s následnou finančnou stratou, ktorá môže zásadne ovplyvniť existenciu podniku. Ide predovšetkým o ušlý zisk a vynakladané fixné (stále) náklady – mzdy, splátky úverov, odvody, odpisy, leasingové splátky a poplatky dodávateľom energií hradené napriek tomu, že je prevádzka […]

Colonnade Insurance prináša na trh nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP – EuroGAP X Sell

28. máj 2020 Colonnade poisťovňa ako špecialista na poistenie finančnej straty vozidiel rozširuje portfólio poistenia GAP o nový produkt. K produktom EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a nedávno uvedenom GAP UPSell predstavuje produkt. Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov […]

Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19

Colonnade Insurance preplatí klientom náhradné ubytovanie pre domáce zvieratá. Od 18. mája 2020 poisťovňa Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu začne klientom poisteným produktom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu –  VIVA preplácať náklady na náhradné ubytovanie domácich zvierat (psí, zvierací hotel) v prípadoch, ak je ich majiteľ hospitalizovaný […]

FAIRFAX prostredníctvom Colonnade Insurance S.A. pomáha komunitám v strednej Európe zmierniť následky COVID-19

19.máj 2020 Spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited si uvedomuje mimoriadny vplyv pandémie COVID-19 na zdravotníkov a organizácie, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi v celej strednej Európe a preto sa rozhodla venovať  stredoeurópskym nadáciám 120 000 USD na pomoc a zabezpečenie potrebného ochranného lekárskeho vybavenia v boji proti COVID-19. Finančný dar […]

Kybernetické riziká z pohľadu Colonnade II.

Prečo je stále tak ťažké predávať Cyber pre poisťovne a sprostredkovateľov? Všetci veľmi dobre vieme, že predaj sofistikovaných produktov v našom geopriestore je vo všeobecnosti náročným cvičením. Predaj nového, na pochopenie relatívne zložitejšieho produktu, akým bezpochyby  poistenie Cyber je, je dokonca ešte náročnejší. Cyber poisťovatelia „postavili“ totiž kybernetické poistenie ako riešenie poskytujúce […]

Nový typ GAP produktu – GAP UPsell

Colonnade prichádza na trh s novým typom GAP produktu – GAP UPsell pre svojich klientov. Tento jedinečný produkt ponúka naším klientom rozšírenie krytia EuroGAP, ktoré si dojednali pred takmer tromi či štyrmi rokmi a bude im čoskoro končiť. Prostredníctvom novej poistnej zmluvy ponúkame rozšírenie pôvodného krytia tak, aby krytie EuroGAP skončilo […]

Homeoffice profi: Krátkodobé poistenie notebookov s príslušenstvom

Aktuálna situácia vyvolaná COVID-19 ovplyvňuje nás všetkých a mení naše zaužívané spôsoby, vrátane toho, ako trávime čas a akým spôsobom pracujeme. V súčasnosti je bežné, že zamestnanci pracujú v režime home-office všade, kde je to možné, a to aj v spoločnostiach, v ktorých pred vypuknutím pandémie tento spôsob práce nebol zavedený alebo preferovaný. Pre […]