Aktuality

Ako na čistenie a kontrolu komínov

S klesajúcou dennou teplotou prirodzene zapíname v našich domoch kúrenie. Či už pevným, alebo tekutým palivom – vždy vedie k tomu, že sa v komíne nahromadenia sadze a decht. Práve ten, vzhľadom na svoju horľavosť, je veľmi nebezpečný. Prečo venovať pozornosť začiatku vykurovacej sezóny Ešte ste tento rok nevyčistili, respektíve nedali odborne skontrolovať Váš […]

Ako na aktualizáciu poistnej zmluvy

Náš život sa vyvíja. Mnoho z nás postupom času začína so športom, prichádzajú nám na svet deti, do rodinného kruhu pribúdajú domáci miláčikovia… A to všetko, na čom nám záleží, sa snažíme nejakým spôsobom chrániť. Preto by mali byť takéto životné zmeny zachytené aj v poistnej zmluve. V dnešnom blogu si preto ukážeme […]

Odovzdali sme ceny zo súťaže s produktom VIVA

S uvedením produktu VIVA na trh sme v prvej polovici tohto roka pripravili súťaž, v ktorej sme chceli odmeniť najlepších sprostredkovateľov hodnotnými cenami. Do súťaže sa mohli zapojiť fyzické osoby samostatného finančného agenta ako aj podriadeného finančného agenta, pričom nemuseli nič nahlasovať ani vybavovať. Údaje o produkcii sme vyhodnocovali s pomocou […]

Poistenie D&O a COVID-19

Na rozvinutých trhoch (London market, USA, západná Európa) sa začali zvyšovať sadzby poistenia D&O ešte začiatkom roka 2019. Medzi hlavné dôvody patria najmä zvýšený počet (často hromadných) žalôb týkajúcich sa cenných papierov a účasti spoločností na burzách, sociálne aspekty (#metoo, rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, nepriateľská firemná kultúra), zvyšujúce sa poplatky za […]

Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd

V súčasnej situácii pandémie koronavírusu, ktorá obmedzila osobný prístup ku klientom, začala spoločnosť Colonnade využívať technológie pri riešení škôd. Nielen spokojnosť, ale aj zdravie našich klientov je pre našu spoločnosť dôležité. A práve nová webová aplikácia nám pomáha chrániť našich klientov aj zamestnancov a zároveň uľahčuje a urýchľuje vybavenie poistnej […]

Prieskum spokojnosti maklérov

95% maklérov by odporučilo poisťovňu Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym V priebehu marca tohto roka sme realizovali elektronický prieskum spokojnosti sprostredkovateľov poistenia so službami, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Do prieskumu sa zapojilo 58 respondentov, ktorí odpovedali na okruhy otázok ohľadne technickej spôsobilosti, spokojnosti s ponúkanými produktami a službami, osobnými skúsenosťami […]

Poistenie prerušenia prevádzky

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu povodeň, víchrica, požiar a podobne, býva častokrát spojená s následnou finančnou stratou, ktorá môže zásadne ovplyvniť existenciu podniku. Ide predovšetkým o ušlý zisk a vynakladané fixné (stále) náklady – mzdy, splátky úverov, odvody, odpisy, leasingové splátky a poplatky dodávateľom energií hradené napriek tomu, že je prevádzka […]

Colonnade Insurance prináša na trh nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP – EuroGAP X Sell

28. máj 2020 Colonnade poisťovňa ako špecialista na poistenie finančnej straty vozidiel rozširuje portfólio poistenia GAP o nový produkt. K produktom EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a nedávno uvedenom GAP UPSell predstavuje produkt. Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov […]

Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19

Colonnade Insurance preplatí klientom náhradné ubytovanie pre domáce zvieratá. Od 18. mája 2020 poisťovňa Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu začne klientom poisteným produktom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu –  VIVA preplácať náklady na náhradné ubytovanie domácich zvierat (psí, zvierací hotel) v prípadoch, ak je ich majiteľ hospitalizovaný […]

FAIRFAX prostredníctvom Colonnade Insurance S.A. pomáha komunitám v strednej Európe zmierniť následky COVID-19

19.máj 2020 Spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited si uvedomuje mimoriadny vplyv pandémie COVID-19 na zdravotníkov a organizácie, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi v celej strednej Európe a preto sa rozhodla venovať  stredoeurópskym nadáciám 120 000 USD na pomoc a zabezpečenie potrebného ochranného lekárskeho vybavenia v boji proti COVID-19. Finančný dar […]