Aktuality

Pred prírodnými živlami sa neubránime

Zatiaľ čo pred vandalmi a zlodejmi sa do istej miery môžeme chrániť, horšie je to s vyčíňaním matky prírody. V čase, keď dochádza k roztápaniu snehov a zvyšovaniu hladín riek, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť príchodu väčších dažďov, zosuvov pôdy z dôvodu takejto živelnej udalosti, či zatečenia. Sú to iste nepríjemnosti, […]

Ako chrániť svoje bývanie pred tornádami

Na silné letné búrky sme si už v našom podnebí zvykli. Vieme, že pri naozaj teplých letných dňoch sa počasie môže otočiť o 180 stupňov a zastihnúť nás nepripravených. Pokiaľ len trochu zmokneme, nedeje sa nič hrozné – nedávno sme však boli svedkami naozaj nečakaného tornáda u českých susedov, na ktoré sme v našich podmienkach […]

5 a viac tipov, na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia

V predchádzajúcej časti sme sa rozprávali o tom, či poisťovne po nahlásených škodách platia klientom náhrady škôd, alebo ak nie – tak prečo? Dnes si ukážeme niekoľko bodov, ktoré nám pomôžu lepšie sa rozhodnúť už pri uzatváraní poistenia a vyhnúť sa tak nepríjemným situáciám pri prípadnom riešení škody. Najčastejšie dôvody zamietnutia podľa našich […]

Bonus pre poisteného v nepeňažnej podobe

Pri likvidácii poistných udalostí sa likvidátori (nielen v našej poisťovni) dostávajú do kontaktu s rôznymi druhmi škodových udalostí. Jednu konkrétnu si dnes predstavíme. Pri nedávnej poistnej udalosti v Colonnade nám náš poistený oznámil prasknutie vodovodného potrubia, ktoré je uložené v zemi a slúži na prívod pitnej vody k bytovým domom. Nárokoval si to, na […]

Ako to vyzerá aktuálne v poistení stavebníctva? Časť prvá

Aj napriek tomu, že vzhľadom na súčasnú situáciu nastal pokles trhu v stavebnom sektore o viac ako 20 % v roku 2020 oproti roku 2019, stavebníctvo stále patrí medzi najdôležitejšie segmenty našej ekonomiky a tým pádom aj poisťovníctva. Podľa správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky stavebníctvo sa v roku 2018 podieľalo na HDP 7,8 %, čo […]

Platia poisťovne škody (alebo prečo niekedy poisťovne neplnia)?

Na Slovensku, ale aj všeobecne v regióne strednej a východnej Európy a v nejakej miere zrejme aj v iných častiach sveta, je vo vnímaní poisťovní zo strany verejnosti prítomný prvok nedôvery a názor, že poisťovne často hľadajú cestu, ako neplniť a neodôvodnene nepreplácajú vzniknuté škody. Negatívne nastavenie verejnej mienky má svoje príčiny: od objektívnych, kedy poisťovne, […]

Okienko Rizikového inžiniera – časť 6. Samovznietenie

Dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá je trochu opradená tajomstvom. Určite sa nebudeme venovať samovznieteniu ľudí, alebo iných živých tvorov. To prenechajme románom. Povieme si o vzniku požiarov – akoby sami od seba. Skôr narodení si iste spomenú na uhoľné prázdniny, keď zahorelo uhlie na kope pri škole, alebo na […]

Okienko Rizikového inžiniera – časť 5. Šírenie požiaru

Asi ste už postrehli, že ja ako rizikový inžinier rád teoretizujem, a ani teraz tomu nebude inak. Pokúsim sa však v tejto časti do vážnej témy vniesť trochu zjednodušení a príkladov z mojej dlhoročnej praxe. Faktory šírenia požiaru Šírenie požiaru je ovplyvňované množstvom faktorov. Niektoré sa navzájom podporujú, iné zas vylučujú. Medzi tie prvé patria […]

Okienko Rizikového inžiniera – časť 4.  Horenie rôznych druhov látok

V poslednej časti sme si povedali niečo o tom, čo požiar je a ako vlastne vzniká. V poistných podmienkach poisťovní, presnejšie vo výklade pojmov, nájdete rôzne definície, ktoré opisujú požiar. Všetky však majú spoločné jedno – a to, že požiarom je (v predchádzajúcom okienku rizikového inžiniera spomínaná) chemická reakcia, ktorá sa prejavuje v podobe plameňa. Teraz sa […]

Jarné rekonštrukcie, pri ktorých treba myslieť na poistenie

Aj keď jarné slniečko je zatiaľ u nás len striedavo-oblačno, mnohých z nás už ťahá do záhrad. Jar je totiž ideálnym obdobím, počas ktorého montujeme rôzne terasy, pergoly, prístrešky, staviame zimné záhrady, alebo sa rozhodneme, že je ideálny čas na miernu rekonštrukciu, zateplenie, meníme okná alebo rozširujeme svoje obydlie rôznymi […]