Prevod poistného kmeňa havarijného poistenia motorových vozidiel

Vážený klient,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že na základe zmluvy o prevode poistného kmeňa a súhlasu orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovne Colonnade v Luxembursku – Commissariat aux Assurances –  dôjde s účinnosťou od 01.07.2019 k prevodu poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel, a tým aj z nich vyplývajúcich práv a povinností z poisťovne Colonnade na spoločnosť:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00 653 501
Infolinka: +421 (2) 32 600 100
E-mail: poistovna@uniqa.sk

Od 01.07.2019 sa môžete v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa Vašej poistnej zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel, vrátane nahlásenia poistnej udalosti, obrátiť priamo na UNIQA poisťovňu prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie alebo na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení spoločnosti UNIQA poisťovňa. Aktuálny zoznam nájdete na www.uniqa.sk.

 

Viac informácií ohľadom prevodu poistného kmeňa nájdete v dokumentoch:

Oznámenie prevodu poistného kmeňa havarijného poistenia motorových vozidiel
Najčastejšie kladené otázky a odpovede (FAQ)