Vrchný súd v Londýne schválil prevod poistného a zaistného kmeňa QBE na Colonnade

Vážení klienti,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 28.7.2017 Vrchný súd v Londýne schválil s účinnosťou od 31.7.2017 prevod poistného kmeňa a zaistného kmeňa, t.j. prevod všetkých poistných zmlúv a zaistných zmlúv uzatvorených poisťovňou QBE na poisťovňu Colonnade. Z toho dôvodu adresujte akúkoľvek korešpondenciu týkajúcu sa Vašej poistnej zmluvy na: Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Návrat na aktuality