Prečo si poistiť prerušenie prevádzky?

Minimalizácia finančných dopadov pri prerušení prevádzky

Účinné poistenie pozostáva z množstva častí, ktoré chránia pred rôznymi škodami. Jednou z nich je finančná škoda zapríčinená prerušením výroby, ktorá bola spôsobená škodou na majetku. Poistenie budov a výrobných zariadení pokrýva poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, ale nepomôže vám pokryť finančnú škodu, ktorá poškodí vašu výrobu pri požiari či počas povodne. Pre takéto škody potrebujete mať uzatvorené poistenie prerušenia prevádzky.

Nie len živelné udalosti majú vplyv na fungujúcu spoločnosť. Množstvo firiem má výrobné linky zostavené z jedinečných, na mieru vyrobených liniek a tým sa predlžujú dodacie lehoty náhradných dielov či nových zariadení. Následne aj relatívne lacný diel spôsobí odstávku na takomto kľúčovom technologickom zariadení, ktorá môže trvať aj niekoľko týždňov.

Čo je znamená prerušenie prevádzky?

Prerušenie prevádzky poznáme ako stratu výnosov (vyjadrená finančne) naviazanú na materiálnu škodu spôsobenú napríklad požiarom alebo povodňou, a to počas doby, pokým výroba nezačne plne fungovať. Pokrýva stále náklady spoločnosti ako keby sa v podniku nič nestalo. V praxi je to často krát rozdiel medzi tým, či podnik skrachuje alebo sa vráti späť na stratené trhy.

Kto potrebuje poistenie prerušenia prevádzky?

Poistenie prerušenia prevádzky je dôležité najmä pre firmy, ktorým by prerušenie výroby aj na krátky čas spôsobilo významnú škodu na ich obchodných aktivitách.

Sú to hlavne spoločnosti s množstvom zásob alebo zariadení, ktorých poškodenie by znamenalo stratu povesti dobrého dodávateľa.

Rozdiel je pri spoločnostiach podnikajúcich v IT sektore, ktoré po strate prevádzkarne môžu premiestniť svoj počítač niekde do iných priestorov a pokračovať vo svojej práci ďalej. Aj keď strata informácii alebo zariadenia nebudú príjemné, nie je to isté ako keď spoločnosť príde o sklad plný zásob, či stratí potenciálnych, či existujúcich klientov a trh.

Spýtajte sa sami seba – ak stratíte miesto kde ste podnikali, stratíte aj možnosť pokračovať vo svojom podnikaní?

Niekoľko najčastejších príčin prerušenia prevádzky:

  1. Požiar a výbuch
  2. Búrková činnosť/víchrica
  3. Porucha výrobných strojov
  4. Chybný výrobok/materiál
  5. Vandalizmus
  6. Povodeň/záplava
  7. Ľudské zlyhanie
  8. Prerušenie dodávok energii

Ako môžete minimalizovať dopad na vaše podnikanie v prípade takejto udalosti?

Treba začať pri papieroch! Kľúčové je byť si istý, že máme všetku našu dokumentáciu a dáta dostupné a aktuálne. Je veľmi zložité začať obnovovať výrobu, ak nemáme k dispozícii požadované informácie a dokumenty.

Jedným z dôležitých dokumentov je mať pripravený dobre vypracovaný plán čo robiť, ak nastane takáto udalosť (Business Continuity Plan).