Likvidátori

Bratislava
Motorové vozidlá
Ján PAGÁČ
tel.: 0903 / 638 042
email: jan.pagac@colonnade.sk
Poistenie GAP / Autocheck
František MEZEY
tel.: 0911 / 130 042
email: frantisek.mezey@colonnade.sk
Likvidácia škôd (Ex AIG, Zodpovednosť)
Mgr. Andrea Kluknavská, PhD.
tel.: 0910 / 846 529
email: andrea.kluknavska@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (Majetok, stroje)
Ing. Miloš Žernovič, PhD.
tel.: 0911 / 146 691
email: milos.zernovic@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (majetok, zodpovednosť)
Bc. Jozef VELICH
tel.: 0910 / 846 001
email: jozef.velich@colonnade.sk

Nitra
Občania / Podnikatelia
Peter ŠKUBLA
tel.: 0903 / 828 488
email: peter.skubla@colonnade.sk

Banská Bystrica
Motorové vozidlá
Ing. Zdenko ORAVEC
tel.: 0903 / 638 044
email: zdenko.oravec@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia
Ing. Monika FALATOVÁ
tel.: 0903 / 638 045
email: monika.falatova@colonnade.sk

Košice
Motorové vozidlá
Ing. František ŠPONTÁK
tel.: 0903 / 828 988
email: frantisek.spontak@colonnade.sk
Motorové vozidlá
Ing. Róbert Görcsös
tel.: 0903 / 638 716
email: robert.gorcsos@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (zodpovednosť)
JUDr. Tomáš Olexa
tel.: 0903 / 828 999
email: tomas.olexa@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (majetok)
RNDr. Róbert FIGEĽ
tel.: 0903 / 630 582
email: robert.figel@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (majetok)
Ing. Jozef SIPSKÝ
tel.: 0903 / 828 788
email: jozef.sipsky@colonnade.sk
Občania / Podnikatelia (úraz, cestovné poistenie)
Mgr. Zaviščáková Martina
tel.: 0910 / 846 511
email: martina.zaviscakova@colonnade.sk