Poistenie D&O vs? / a profesijná zodpovednosť za škodu (modelový príklad škody)

O poistení D&O sa niekedy (vtipne?) zvykne hovoriť, že to je ten produkt, cez ktorý je možné preplatiť nároky na náhradu škody, ktoré sa nepodarilo uplatniť cez iné druhy poistenia. Vieme, že to tak nie je, ale niekedy môže byť deliaca čiara medzi poistením D&O a inými typmi zodpovednostných poistných produktov, napr. profesijnou zodpovednosťou za škodu, tenká.

Poistenie D&O sa vzťahuje na právnu povinnosť poistenej osoby (člen štatutárneho orgánu, dozornej rady) uhradiť škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie. Ide o prípady, kedy dôjde k pochybeniu pri riadení spoločnosti. Škody vyplývajúce z výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosťou spravidla spadajú do rozsahu krytia všeobecnej, produktovej, prípadne profesijnej zodpovednosti za škodu (v závislosti od charakteru činnosti a spôsobenej škody).

Modelová situácia: IT spoločnosť podpíše zmluvu s odberateľom na naprogramovanie a dodanie softvéru. Softvér je vytvorený a nainštalovaný načas avšak v dôsledku jeho nesprávneho fungovania odberateľovi vznikne čistá finančná škoda. Možno by ste povedali, že ide jednoznačne o prípad profesijnej zodpovednosti za škodu a v podstate by ste mali pravdu. V praxi však môže dôjsť k tomu, že si IT spoločnosť uplatní škodu voči svojim štatutárom z titulu, že vstúpili do kontraktov, na ktoré spoločnosť nemá dostatočnú personálnu kapacitu alebo vhodné odborné zameranie (prípadne kombinácia podobných faktorov). Inými slovami, spoločnosť preukáže, že štatutári neúmyselne pochybili pri výkone svojej funkcie.

Colonnade Insurance poskytuje poistné riešenia pre oba vyššie uvedené scenáre. Pre bližšie informácie navštívte našu webovú stránku, sekcia Pre podnikateľov / Poistenie D&O, resp. poistenie Profesijnej zodpovednosti za škody alebo kontaktujte svojho prideleného BDM.

Autor: Marek Vöröš

Návrat na aktuality