Pre podnikateľov – Cestovné a úrazové poistenie


Firemné cestovné poistenie
Pokrýva liečebné náklady v zahraničí v prípade pracovného úrazu alebo choroby, ktoré si žiadajú ošetrenie alebo hospitalizáciu. Zároveň je poistená batožina, prípadne storno letenky. Poistenie automaticky zahŕňa aj 24 hodinovú asistenčnú službu.


Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
Poistenie kryje všetkých pasažierov v motorovom vozidle proti zraneniam, ktoré sa stávajú pri ceste autom.  Poisťovňa poskytne plnenie za zlomeniny, popáleniny, denné odškodné za pobyt v nemocnici, ale aj smrť  alebo trvalé následky úrazu v motorovom vozidle.


Skupinové úrazové poistenie
Komplexný a variabilný úrazový produkt, ktorý umožňuje jednou poistnou zmluvou poistiť  vymenovanú skupinu zamestnancov, alebo nemenovanú skupinu účastníkov akejkoľvek udalosti. Poistenie sa dojednáva s celoročným alebo krátkodobým krytím zamestnancov, hostí, obchodných partnerov,  študentov a pod.