Pre podnikateľov – Motorové vozidlá

motorove vozidla

Poistenie EuroGAP

Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti

autocheck

Poistenie AutoCheck

Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel