Poistenie profesijnej zodpovednosti

profesijna zodpovednosť

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa vzťahuje na tie profesie, ktoré každodenne uskutočňujú malé či veľké rozhodnutia. Tieto rozhodnutia sa neskôr môžu preukázať ako omyl alebo chyba a môžu klientovi spôsobiť značné finančné škody. S určitým výkonom práce prichádzajú aj riziká a práve s poistením profesijnej zodpovednosti sa pri dôležitých rozhodnutiach ich nesprávnosti už obávať nemusíte.

Riziko potenciálnej hrozby alebo žaloby je v súčasnej dobe veľmi reálne v podnikateľskom prostredí a môže vaše podnikanie narušiť alebo zlikvidovať, či už ste veľká alebo malá spoločnosť.

Komu je poistenie určené?

 • Architekti, inžinieri a projektanti
 • Audítori, účtovníci, mzdoví účtovníci, daňoví poradcovia
 • Právnické firmy, notári
 • Finanční poradcovia (samostatný finančný agent/viazaný finančný agent)
 • Mediálne, reklamné a marketingové spoločnosti
 • Manažérske poradenstvo a konzultácie
 • IT profesie, počítačové a telekomunikačné spoločnosti
 • Spoločnosti zabezpečujúce všeobecné služby

Čo je poistením kryté?

Krytie sa vzťahuje na porušenie povinností, skutočné alebo domnelé, uskutočnené počas vykonávania svojej profesie, vrátane:

 • nedbalosti, chyby/omylu, ktoré spôsobia škody tretej strane (klientovi)
 • prerušenie chodu prevádzky tretej strany (napr. prerušenie služieb a následné škody na majetku tretej strany)
 • urážky, hanobenie a narušenie súkromia
 • porušenie intelektuálneho vlastníctva, autorského práva alebo obchodnej značky (s výnimkou patentov)
 • sankcie a dane, sankcie a pokuty uvalené na poistených zákazníkov
 • dôsledky vyplývajúce zo straty, zničenia alebo poškodenia dokumentov
 • príspevky za účasť na súdnych pojednávaniach.

Rozdielne profesie, rôzne riziká

Pri tomto poistení je dôležité správne nastavenie poistnej sumy a zabezpečenie správneho krytia škôd pre vybranú profesiu. Nároky od klientov môžu byť veľmi rozdielne v oblasti rizík, a práve preto poskytujeme poistenie pre široký rozsah profesijných aktivít. Poistné zmluvy sa koncipujú pre reálne potreby konkrétnych druhov profesií a veľkosti spoločnosti – od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké firmy.

Dokumenty k poisteniu