Poistenie terorizmu

Poistenie terorizmu

S narastajúcimi hrozbami teroristického útoku vzniká každoročne čoraz väčší záujem spoločností o krytie rizík spojených s terorizmom. Vznik teroristického útoku sa na Slovensku môže zdať nízky, avšak pri aktuálnej situácií to nie je nepredstaviteľná udalosť.

V dobe, v ktorej sa momentálne nachádzame sú spoločnosti nútené vykonávať náročné rozhodnutia, ktorých kroky vedú k vynaloženiu finančných prostriedkov. Poistenie na riziko terorizmu sa môže zdať neľahkou, avšak správnou investíciou. Naše poistenie proti teroristickým rizikám ponúka významný stupeň ochrany.

Čo je poistením kryté?

Poistenie proti teroristickým rizikám môže zahŕňať nasledovné poistné riziká:

 • terorizmus
 • sabotáž
 • vzbura, povstanie
 • odboj a štátny prevrat
 • štrajk, výtržnosti alebo občianske nepokoje

Komu je poistenie určené?

Oblasti, ktoré môže byť vystavené väčšiemu riziku hrozby:

 • Hotely, rezorty, štadióny, športové centrá
 • Obchodné centrá, administratívne budovy
 • Mediálne inštitúcie a telekomunikačné spoločnosti
 • Infraštruktúra (cesty, mosty, tunely, železnice, plynovody, ropovody)
 • Zdroje pitnej vody, úložiská ropy, plynu, pohonných hmôt
 • Samospráva, verejné priestory, vládne budovy
 • Letiská, prístavy, autobusové a železničné stanice
 • Finančné a vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá

Čo je poistením kryté:

 • Budovy
 • Zariadenie
 • Výrobný a prevádzkový majetok
 • Prerušenie prevádzky: Ušlý zisk a stále náklady, alebo ušlý nájom

„Nás sa to netýka“

V prípade, ak ste poistený a došlo by k útoku alebo výbuchu v dôsledku terorizmu, vaša spoločnosť je krytá. Terorizmus môže prísť z nepredvídateľných udalostí a finančné škody na majetku a strate môžu zabolieť každú spoločnosť.

Dotazník k poisteniu terorizmu.