Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Toto poistenie sa vzťahuje na následnú škodu vzniknutú prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody, kde sme ako poistiteľ povinný poskytnúť Vám poistné plnenie z poistenia majetku alebo strojov, v rozsahu podľa poistnej zmluvy.