Poistenie kybernetických rizík (Cyber)

cyber

Nebezpečenstvá vyplývajúce z využívania informačných technológií smerujú nielen proti nehmotným aktívam ako sú dáta a informácie, ale zasahujú aj infraštruktúru spoločnosti,  teda počítače, servery, mobilné telefóny, prípadne dátové úložiská. Samotné hrozby sa stávajú viac komplexnými, nakoľko hodnota informácií sa čoraz viac zvyšuje. Následky a dopady úniku dát tak predstavujú výrazné finančné náklady.

Poistenie môže obsahovať:

  • porušenie zákona na ochranu osobných údajov a ochranu pre žalobami dotknutých osôb
  • multimediálnu zodpovednosť
  • prerušenie prevádzky

Komu je poistenie určené?

V súčasnom svete sa spoločnosti vystavujú mnohým rizikám, ktoré môžu nastať v prostredí informačných technológií (elektronické dáta, servery, mobilné zariadenia alebo online). Poistenie kybernetických rizík je určené pre malé a veľké spoločnosti bez ohľadu na to, akú obchodnú činnosť vykonávajú, nakoľko rizík môže byť hneď niekoľko:

  • strata dôvery a poškodenie dobrého mena
  • strata zisku v dôsledku prerušenia webovej stránky
  • strata dát a informácií z mobilného zariadenia alebo PC
  • napadnutie informačného systému treťou osobou alebo zamestnancom

Nástrahy internetu

Každým rokom rastie riziko kybernetických útokov, ktoré môžu napáchať v spoločnosti veľké škody v podobe zneužitia osobných údajov, či únikom dát. Cieľom poistenia je poskytnúť ochranu pre spoločnosti, v prípadoch zneužitia informačného systému treťou stranou, spôsobením škody zamestnanca spoločnosti v prospech vlastného obohatenia. Spoločnosti majú možnosť pripoistiť sa aj proti riziku spojeného s vydieraním spoločnosti alebo s prerušením prevádzky následkom kybernetického útoku.

Dokumenty k poisteniu