Skupinové úrazové poistenie

Skupinové úrazové poistenie

Skupinové úrazové poistenie menovaných osôb je komplexným a variabilným úrazovým produktom, ktorý umožňuje jednou poistnou zmluvou poistiť skupinu ľudí, najmenej však 5 osôb.

Komu je produkt určený:

 • zamestnancom počas výkonu práce,
 • účastníkom detských táborov, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a iných hromadných podujatí.
 • účastníkom alebo organizátorom firemných podujatí (teambuilding, konferencia, výstavy, veľtrhy, dni otvorených dverí a podobne.)

Zoznam poistných rizík

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalá celková alebo čiastočná invalidita následkom úrazu
 • Trvalá invalidita následkom úrazu s progresívnym plnením
 • Liečenie úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Denné odškodné
 • Operácia

Časová obmedzenosť krytia

 • Celodenné krytie
 • Krytie počas pracovnej doby
 • Krytie počas pracovnej doby vrátane cesty do a z práce

Dokumenty k poisteniu