Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s účinnosťou od 1.2.2018 dôjde k zmene adresy sídla spoločnosti Colonnade Insurance, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu z pôvodnej adresy Štúrova 27, 042 80 Košice na novú adresu:

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice.

Nová adresa pre zasielanie korešpondencie je:

Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
P.O.Box E-50
042 80 Košice

Taktiež by sme Vás chceli informovať, že došlo aj  k zmene sídla  poisťovateľa (materskej spoločnosti), a to z pôvodnej adresy Rue Eugѐne Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko na: Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko.

Telefónne čísla a ostatné kontaktné adresy obchodných miest a stredísk likvidácie poistných udalostí na území Slovenska zostávajú nezmenené. Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.colonnade.sk alebo prostredníctvom Zákazníckeho centra na telefónnom čísle 055/6826 222 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.