Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19

Vážení klienti a obchodní partneri,
radi by sme Vás informovali, že vzhľadom na priaznivý vývoj týkajúci sa pandémie vírusového ochorenia COVID-19 bude naša spoločnosť postupne zmierňovať proti epidemické opatrenia.

Od 1.6.2020 zvýšime počty zamestnancov ktorí budú na svojich pracoviskách a predlžujeme aj otváracie hodiny našich kancelárií nasledovne:
Košice: v čase od 9.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod
Bratislava: v čase od 9.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod
Banská Bystrica, Nitra: pondelok až piatok po telefonickej dohode s likvidátorom poistných udalostí.

Naši zamestnanci, ktorí nebudú poskytovať služby v priestoroch našich kancelárií a budú pracovať z domu sú Vám aj naďalej k dispozícii na e-mailoch a na mobilných telefónoch.

Pre Vašu bezpečnosť aj pre bezpečnosť našich zamestnancov:

  1. sú v našich kanceláriách k dispozícii ochranné a dezinfekčné prostriedky a zariadenia na meranie telesnej teploty
  2. upravili sme rozmiestnenie pracovísk tak, aby bola dodržiavaná bezpečná vzdialenosť;
  3. kancelárie pravidelne dezinfikujeme;
  4. naši zamestnanci sú na pracoviskách v ochranných rúškach, v rukaviciach alebo s pravidelne dezinfikovanými rukami a očakávame, že aj naši klienti a obchodní partneri budú rovnako zodpovední a budú mať pri kontakte s našimi zamestnancami nasadené ochranné rúška, použijú dezinfekciu rúk alebo budú mať ochranné rukavice.

Ubezpečujeme Vás, že v tejto situácii sa chceme správať zodpovedne voči Vám, i voči všetkým členom nášho tímu a že všetky opatrenia prijímame so zodpovednosťou a rešpektom. V prípade akejkoľvek potreby pomoci stojíme pri Vás a neváhajte nás kontaktovať:

Kontakty na hlásenie poistných udalostí

Na našej webovej stránke https://colonnade.sk/mapa-likvidatori/ je detailný zoznam likvidátorov poistných udalostí v jednotlivých mestách a podľa jednotlivých druhov poistenia, zoznam obsahuje aj mobilné čísla a e-mailové adresy.

Kontakty na správu poistných zmlúv

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa správy poistenia nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 na tel. č. +421 55 6826 222 alebo +421 911 146 676, resp. emailom na info@colonnade.sk. Prosím posielajte nám Vaše žiadosti vrátane priložených dokumentov prednostne emailom, nie poštou. Budeme tak vedieť rýchlejšie reagovať a poskytnúť Vám požadovanú službu.

Dojednávanie a zmeny v poisteniach podnikateľov:

Ing. Marek Vöröš, marek.voros@colonnade.sk, +421 911 906 412

Kontakt pre sprostredkovateľov poistenia:

Juraj Balog, juraj.balog@colonnade.sk, +421 910 846 000