Online kalkulačky


Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)
Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.


Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom („Úraz prepravovaných osôb“)
Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.