Úrazové poistenie


Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom („Úraz prepravovaných osôb“)
Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.


Poistenie denného odškodnenia pri hospitalizácii následkom úrazu
Ak sa v dôsledku úrazu ocitnete v nemocnici, môže to ohroziť vašu finančnú situáciu.


Úrazové poistenie PREMIUM
Úrazové poistenie PREMIUM Vám pomôže zmierniť neočakávanú finančnú zaťaž v prípadne vážnejších aj menej závažných úrazov.