Pre občanov – Motorové vozidlá


Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)
Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.


Poistenie AutoCheck
Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel.