Pre občanov – Motorové vozidlá


Poistenie motorového a prípojného vozidla („Havarijné poistenie“)
Tento produkt je určený na komplexné poistenie motorových a prípojných vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia.


Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)
Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.


Poistenie AutoCheck
Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel.