Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom („Úraz prepravovaných osôb“)

Za menej ako 4 € mesačne získate krytie celej posádky, nielen vodiča, až do výšky 35 000 € na osobu.

Posádka

Na cestách každoročne dôjde k tisíckam dopravných nehôd. Väčšinou sú zapríčinené nepozornosťou alebo rýchlosťou jazdy. V dnešnej dobe máme cesty preplnené a stačí veľmi málo, aby sa stala dopravná nehoda. Práve preto vám chceme zabezpečiť pohodu na cestách v podobe poistenia posádky auta.

Zabezpečíme vám poistenie škôd na zdraví vzniknuté následkom úrazu pri preprave poisteným motorovým vozidlom. V tomto prípade je úplne jedno, kto šoféroval a kto sedel vo vozidle, pretože poistenie sa vzťahuje na sedadlá vo vozidle. Poistné krytie je až do výšky 35 000 €, a to na každé sedadlo a každého cestujúceho, teda spolu až 175 000 €. A toto všetko už od 3,67 € mesačne!

Dieťa

Vhodné pre fyzické osoby

Ochránite nielen seba a svoju rodinu, ale aj všetky vo vozidle prepravované osoby pre prípady trvalých následkov alebo smrti úrazom bez ohľadu na to, kto škodu zapríčinil a kto kde sedel.

Ochrana

Ochrana nielen počas jazdy

Okrem samotnej jazdy Vás poistenie chráni aj pri:
• nastupovaní a vystupovaní
• pri krátkodobých zastaveniach
• oprave vozidla

Podnikateľ

Vhodné aj pre firmy a podnikateľov

Poistenie môžete využiť ako benefit pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlo. Poistiť posádky všetkých Vašich vozidiel je teraz tak jednoduché!

Porovnajte krytia jednotlivých typov poistenia

Kto je krytý?Úrazové poisteniePZPHavarijné poistenie

Život a zdravie

Smrť následkom úrazu

Vodič
Iný člen posádky (rodina*)
Iný člen posádky (nie rodina*)
Iná osoba - účastník nehody

Trvalé následky úrazu

Vodič
Iný člen posádky (rodina*)
Iný člen posádky (nie rodina*)
Iná osoba - účastník nehody

Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu

Vodič
Iný člen posádky (rodina*)
Iný člen posádky (nie rodina*)
Iná osoba - účastník nehody

Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Vodič
Iný člen posádky (rodina*)
Iný člen posádky (nie rodina*)
Iná osoba - účastník nehody

Majetok

Škody na majetku

Vodič
Iný člen posádky (rodina*)
Iný člen posádky (nie rodina*)
Iná osoba - účastník nehody

Zistite si všetko o tomto poistení

 

Toto poistenie môže byť uzavreté individuálne pre každé motorové vozidlo zvlášť alebo hromadne pre skupinu motorových vozidiel, pričom poistenie uzatvára spravidla vlastník alebo držiteľ motorového vozidla v prospech prepravovaných osôb. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, dojednáva sa bez skúmania vstupného veku či zdravotného stavu a pre nemenované osoby.

Sme tu pre vás