Úrazové poistenie PREMIUM

Úrazové poistenie PREMIUM

Úrazové poistenie PREMIUM  Vám pomôže zmierniť neočakávanú finančnú  zaťaž v prípadne vážnejších aj menej závažných úrazov.

BENEFITY POISTENIA:

  • Poistná ochrana je poskytovaná 24 hodín denne a platí na celom svete.
  • Na uzatvorenie poistenia nie je potrebná lekárska prehliadka, ani informácia o zdravotnom stave
  • Poistenie končí dovŕšením 65. roku života
  • Možnosť dojednať individuálne alebo rodinné úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na neplnoleté deti
  • Poistenie ponúkame už od 4 € mesačne

Úrazové poistenie PREMIUM  poskytuje široké poistné krytie s možnosťou výberu primeraných poistných súm.

Úroveň poistného krytia (poistné sumy) – možný výber z troch alternatív v zmysle tabuľky:

TABUĽKA POISTNÉHO KRYTIAÚROVEŇ
A
ÚROVEŇ
B
ÚROVEŇ
C
Smrť následkom úrazu26 555 €16 597 €6 639 €
Závažné trvalé telesné poškodenie následkom úrazu53 110 €33 194 €13 278 €
Denné odškodné v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici27 €17 €7 €
Zlomeniny2 656 €1 660 €664 €
Popáleniny2 656 €1 660 €664 €

Poistné za mesačné poistné obdobie:

VARIANTÚROVEŇ AÚROVEŇ BÚROVEŇ C
Individuálne poistenie14,00 €9,00 €4,00 €
Rodinné poistenie25,00 €16,00 €8,00 €
  • Individuálne poistenie - vzťahuje sa iba na poistníka.
  • Rodinné poistenie - vzťahuje sa na poistníka, jeho manžela (manželku) alebo partnera (partnerku) a neplnoleté deti poistníka, jeho manžela (manželky), partnera (partnerky), pričom všetky poistené osoby musia byť uvedené (identifikované) v poistnej zmluve.

Dokumenty na stiahnutie:

Poistné podmienky a informácie
Poistné podmienky a informácie - platné od 01.02.2018

Vzor návrhu poistnej zmluvy
Vzor návrhu poistnej zmluvy - platné od 01.02.2018

Vzor sprievodného listu
Vzor sprievodného listu - platné od 01.02.2018

Poistné
Poistné - platné od 01.02.2018