Pre občanov – Motorové vozidlá

Poistenie GAP

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)

Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Poistenie AutoCheck

Poistenie AutoCheck

Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel.

poistenie gap xsell

Poistenie EuroGAP xSell

EuroGAP xSell je určený najmä pre klientov, ktorí majú uzatvorené poistenie GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov a chcú si poistné krytie predĺžiť.