Pre občanov – Majetok a zodpovednosť

Nehnuteľnosť

Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu VIVA

Poistením s VIVA ochránite celý svoj majetok (rodinný dom, byt či chatu a tiež ich vybavenie – napr. nábytok, oblečenie, elektroniku, kuchynské vybavenie, cennosti ale aj domáce zviera) a k tomu za vás nahradíme aj škody (na zdraví alebo majetku), ktoré spôsobíte cudzej osobe (poistenie zodpovednosti za škodu). K poisteniu VIVA dostanete automaticky aj asistenčné služby.

Zodpovednosť zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania („Zodpovednosť zamestnanca“)

Účelom poistenia je chrániť vás v prípade škody spôsobenej vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.