Colonnade Insurance S.A., Slovensko má nového generálneho riaditeľa

Od 1. júla 2018 prevzal úlohu generálneho riaditeľa Marian Bátovský. Funkciu preberá od Petra Císara, ktorý patril medzi najdlhšie slúžiacich generálnych riaditeľov v slovenskom poisťovníctve a počas jeho pôsobenia získala spoločnosť množstvo ocenení. „Colonnade môže vďaka svojim hodnotám, jedinečnej kultúre a silnému zázemiu akcionára naplno rozvíjať podstatu poisťovníctva a to je dlhodobý vzťah […]

Čitať ďalej

Ako je to s poistením elektromobilov?

Elektromobil a jeho výhody Elektromobil je vozidlo, ktorého pohonnou jednotkou je elektrický motor a je poháňané výlučne elektrickou energiou. Tú čerpá z akumulátora, ktorý je možné nabíjať aj z domácej elektrickej zásuvky. Pre jeho označenie sú zaužívané skratky EV (Electric vehicle) alebo aj BEV (Battery electric vehicle). U nás sa používa jednoduché pomenovanie elektromobil, ktorého […]

Čitať ďalej

Poistenie D&O. Kto by mal o tomto poistení uvažovať?

Chybné rozhodnutie alebo omyl môže byť kvalifikované ako porušenie zákonných povinností vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou. Čo znamená D&O? Je to skratka z anglického originálu „Director’s and Officers“ a v preklade do slovenčiny znamená poistenie štatutárov spoločnosti. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb pôsobiacich vo funkcii člena orgánu alebo […]

Čitať ďalej

Prvé dni s GDPR

Je tomu viac ako mesiac, čo vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.), ktorá zásadným spôsobom v zmysle nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) zmenila prístup k ochrane údajov občanov EÚ. Je to po prvý raz od roku 1995, kedy na úrovni EÚ prichádza k novelizácii pôvodnej […]

Čitať ďalej