Najpodceňovanejšie veci v domácnosti. Na čo zabúdame, keď vypočítavame poistnú sumu pre domácnosť?

Máte správne poistenú domácnosť?
Pri riešení poistných udalostí sa väčšinou stretávame s tým, že klient nevie čo má poistené. Klienti často zabúdajú, že okrem poistenia samotnej nehnuteľnosti je rovnako dôležité poistenie hnuteľných vecí, ktoré tvoria jeho domácnosť. Rovnako ako pri akomkoľvek inom poistení je dôležité pri výbere poistenia sledovať:

 • Čo všetko je daným poistením aj poistené?
 • Na akú poistnú sumu alebo limity poistného plnenia je poistka uzatvorená?
 • Aké riziká poistka kryje a aké náklady po poistnej udalosti sú poistením kryté?
 • Aké je požadované zabezpečenie na danú poistnú sumu?

Asi najčastejšie sa pri vysvetľovaní rozdielov medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti používa príklad domčeka pre bábiky. Ak domček otočíme strechou dolu, všetko čo nie je pevne spojené s nehnuteľnosťou a môže vypadnúť sa dá považovať za hnuteľné veci a tieto je potrebné poistiť na správne riziká a poistné sumy.

Ako je možné správne stanoviť poistnú sumu?
Na trhu sa používajú 2 základné postupy. Klient si zvolí poistnú sumu sám na základe jeho odhadu, alebo sa použije výpočet podľa metodiky poisťovne. Napríklad, štandardne vybavená domácnosť o rozlohe 70m2  by pri použití koeficientu cca 350 Eur/m2  mala byť poistená na 25.000 Eur. Tento výpočet je vhodný pre väčšinu klientov, ale časť klientov má domácnosť vybavenú jednoduchšie a časť klientov zasa investovalo  do svojho zariadenia výrazne viac.

V optimálnom prípade je vhodné spraviť kalkuláciu tak, že samostatne spočítame jednotlivé základné sumy za bežné zariadenie domácnosti ako aj za majetok, ktorý je potrebné dopoistiť samostatne.

Odporúčame samostatne zisťovať hodnotu nasledovných hlavných kategórií a ich súčtom stanoviť poistnú sumu domácnosti:

 • Nábytok (skrine, postele, spálne, obývačkové steny, knižnice, sedačky, kreslá, stoličky, kúpeľňový nábytok…)
 • Ošatenie a obuv (kožuchy, vetrovky, kostýmy, obleky, kabelky, športové/turistické oblečenie a obuv, doplnky…)
 • Domáce spotrebiče (práčky, chladničky, mrazničky, sušičky, sporáky, rúry na pečenie, kávovary, vysávače, roboty…)
 • Osvetlenie (lustre, lampy, svietidlá, nočné svetlá)
 • Textílie (záclony, závesy, rolety, tapisérie, koberce, posteľná bielizeň, osušky, deky…)
 • Dekorácie (dekoratívne obrazy, sošky, porcelán, zrkadlá…, ktoré nie sú umelecké diela alebo nie sú historické zbierky)
 • Športové potreby a hobby (bicykle, kolobežky, posilňovacie prístroje, kempingové vybavenie, lyžiarska/golfová/hokejová/iná športová výstroj, rybárske/modelárske/iné potreby…)
 • Hračky a hry (lego, autodráhy, vláčiky, RC modely, Barbie domčeky, billiard, spoločenské hry….)
 • Domáce hospodárske zvieratá (pes, mačka, hospodárske zvieratá, teráriové zvieratá, vtáctvo, akváriové ryby – chované pre potešenie alebo vlastnú potrebu)
 • Potraviny a nápoje (zásoby potravín, alkoholické/nealkoholické nápoje…)
 • Kozmetika (parfumy, dekoratívna kozmetika, pleťová kozmetika, vlasová kozmetika, pánska kozmetika…)
 • Lieky a zdravotné pomôcky (lieky a zdravotné pomôcky členov domácnosti ako napr. infralampy, inhalátory, tlakomery…, barly, invalidné vozíky, kúpeľňové pomôcky…)
 • Elektronické a optické zariadenia (televízory, videorekordéry, herné konzoly, notebooky alebo počítače a ich príslušenstvo, CD/DVD/Blue-ray prehrávače, telefóny, tablety, fotoaparáty, filmovacia alebo premietacia technika…)
 • Cennosti a šperky (peniaze v hotovosti, ceniny, cenné papiere, zbierky známok, mincí, medailí a pod., šperky, drahé kamene, perly, všetky predmety z drahých kovov…, ktoré nepatria medzi umelecké diela a starožitnosti)
 • Umelecké predmety a starožitnosti (obrazy, grafické a sochárske diela, výrobky zo skla, keramiky či porcelánu, ručne viazané koberce, gobelíny a starožitnosti…)

Na základe takto stanovenej poistnej sumy je potrebné zistiť limit krytia pre Elektroniku, Cennosti a Umelecké predmety a v prípade, že celková hodnota jednotlivých kategórií (súborov poistených predmetov) prevyšuje ich limit poistného plnenia, je potrebné tento limit zvýšiť tak, aby zodpovedal celkovej hodnote vecí v tomto súbore.

Príklad: Klient má cennosti a šperky v hodnote 5.000 Eur, pričom celková poistná suma je 25.000 Eur – je potrebné dopoistiť zvýšený limit krytia, nakoľko vo zvolenom balíku sú tieto cennosti kryté iba do výšky 15% z poistnej sumy (15% z 25.000 = 3.750), teda je potrebné zvýšiť limit pre cennosti a šperky o 1250 Eur.

Druhá možnosť je zvýšiť celkovú poistnú sumu na 33.500 Eur, čím sa zvýši limit poistného plnenia na cennosti na 5.025 Eur.

Výška poistného  medzi základným balíkom a rozšíreným balíkom krytia je často menej ako 10 Eur ročne a klient získa okrem širšieho rozsahu krytia rizík aj vyššie limity plnenia pre jednotlivé príčiny vzniku poistných udalostí.

V prípade výberu správneho poistenia odporúčame okrem samotných rizík porovnať aj rozsah krytia  nákladov. Do tejto kategórie patria najmä náklady na odpratanie zvyškov, náklady na vyčistenie a vysušenie, náklady na náhradné ubytovanie, náklady na uskladnenie zvyškov e alebo na výmenu zámky po poistnej udalosti.

Rovnako ako predchádzajúce parametre poistky je dôležité sledovať aj požiadavky na zabezpečenie nehnuteľnosti. Ak nehnuteľnosť nespĺňa požadované zabezpečenie, môže byť v mnohých prípadoch postačujúce investovať do výmeny zámku, či bezpečnostných dverí. Rozhodne by sprostredkovateľ nemal znižovať poistnú sumu tak, aby zodpovedala len limitu zabezpečenia voči krádeži, nakoľko samotná krádež je iba jedno z mnohých poistených rizík a v prípade povodne, požiaru atď. by výška poistného plnenia nemusela byť postačujúca na opätovné zakúpenie všetkých poškodených vecí v domácnosti.