Vybavovanie sťažností

Spokojnosť klientov s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne.

Váš podnet, pochvalu alebo sťažnosť môžete podať nasledovne:

  • e-mailom na info@colonnade.sk
  • osobne na akejkoľvek pobočke poisťovne Colonnade
  • telefonicky na čísle +421 55 6826 222
  • prostredníctvom kontaktného formulára
  • poštou na adrese: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

Nezabudnite uviesť konkrétne údaje:

  • vaše kontaktné údaje
  • číslo poistnej zmluvy alebo škodovej udalosti
  • popis situácie, ktorej sa váš podnet týka

Lehota na vybavenie vášho podnetu alebo sťažnosti:

  • Váš podnet bude vybavený bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jeho doručenia.
  • V prípade predĺženia budete v lehote do 30 dní od doručenia vášho podnetu informovaný o dôvodoch predĺženia a o predpokladanom termíne vybavenia podnetu.