Kalkulačky

Poistenie GAP

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“)

Účelom tohto poistenia je poistením zabezpečiť ochranu vašej investície do kúpy motorového vozidla.

Úraz prepravovaných osôb

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom („Úraz prepravovaných osôb“)

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

VIVA

Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu VIVA

Poistením s VIVA ochránite celý svoj majetok (rodinný dom, byt či chatu a tiež ich vybavenie – napr. nábytok, oblečenie, elektroniku, kuchynské vybavenie, cennosti ale aj domáce zviera) a k tomu za vás nahradíme aj škody (na zdraví alebo majetku), ktoré spôsobíte cudzej osobe (poistenie zodpovednosti za škodu). K poisteniu VIVA dostanete automaticky aj asistenčné služby.