Hlásenie škod – iné

Všetky priložené tlačivá sú vo formáte Adobe PDF (digitálne vpisovateľné)
Pre zjednodušenie postupu pri hlásení poistných udalostí sme pre vás pripravili niekoľko základných pravidiel.