Havária, krádež áno.. a čo poruchy vozidla?

Motorové vozidlo môže byť nepojazdné nielen z dôvodu havárie, ale aj vplyvom zlyhania mechanickej alebo elektrickej súčiastky. Ak je na spojazdnenie vozidla nevyhnutná oprava alebo výmena súčiastky, tak na preplatenie týchto nákladov na výmenu a s tým spojenú prácu slúži práve Autocheck – poistenie porúch na motorovom vozidle.  Ide o poistenie, ktoré v prípade nových vozidiel nadväzuje na záruku výrobcu a majiteľovi garantuje až 100% pokrytie nákladov na pozáručné opravy (materiál + práce).

V praxi sa častejšie sa jedná o menšie škody, ktoré nevyžadujú veľký zásah do motora. Napríklad výmena menších dielov ako sú alternátor, štartér, kompresor klimatizácie, motorček stieračov. Avšak môže nastať i škoda väčšieho charakteru, kedy sú náklady na opravu výrazne vyššie ako klienti predpokladajú.

Príklad poistnej udalosti:
Klient zaplatil jednorazove poistné vo výške 1 550 € na poistné obdobie 3 roky, pričom hodnota vozidla bola 35 500 €.

Z dôvodu zlyhania mazania motora došlo k poškodeniu kľukovej hriadele, ojnice, piestu a ďalších súčastí motorového vozidla. V tomto prípade boli finančné náklady na opravu až vo výške 17 500 €.