Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report

Colonnade Insurance S.A. vydala Solvency & Financial Condition Report, v ktorej hodnotí svoju kapitálovú primeranosť a riziká na základe konsolidovaných výsledkov ku 31.12.2019.

Stúpanie

Kľúčovými faktami sú:

 • SCR cover ratio na úrovni 183 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok dostupného kapitálu na krytie rizík spojených s likviditou.
 • MCR cover ratio na úrovni 543 %, teda päťnásobok dostupného kapitálu na minimálne krytie rizík
 • 10,4 mil. € zisk pred zdanením. Svoj primárny cieľ na rok 2019 – zvýšenie ziskovosti – spoločnosť dosiahla a to nárastom z 438 tis. € v 2018 na 10,383 tis. € v r. 2019
 • 0,6 mil. € dosiahnuté výnosy z investovania napriek záporným úrokovým sadzbám v Eurozóne
 • spoločnosť naďalej benefituje z garancie Fairfax holdingu vyplatiť všetky poistné udalosti, ak by sa ocitla v insolventnosti
 • investičné portfólio pozostáva z:
  • hotovosti (31,7 mil. €),
  • dlhopisov (131,9 mil. €) a
  • nástrojov kolektívneho investovania (14,3 mil. €)

 

Viac si môžete prečítat na https://colonnade.lu/docs/solvency_report_2019.pdf