Sme súčasťou Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings je holdingová spoločnosť, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti neživotného poistenia, zaistenia ako aj v oblasti riadenia investícii.

O Fairfax:

  • Spoločnosť Fairfax založil v roku 1985 súčasný predseda a CEO Prem Watsa.
  • Skupina Fairfax je obchodovaná na Toronto Stock Exchange (FFH:CN).
  • V oblasti poistenia podnikateľských rizík obsadil Fairfax 8. pozíciu v rebríčku poisťovateľov a zaisťovateľov v USA.
  • Fairfax má celosvetovú pôsobnosť a svoje aktivity vykonáva vo viac ako 32 krajinách.
  • Konsolidovaný nárast účtovnej hodnoty je 20,4 % medziročne za obdobie 30 rokov.
  • Objem investícií je vo výške $ 29 miliárd; aktíva spolu $ 41,5 miliárd, vlastný kapitál $ 9 miliárd.

Fakty:

Počet poisťovní a zaisťovní: 24


Počet trhov pôsobností: viac ako 100


GWP (v r. 2017): 12,2 mld. $


Počet zamestnancov: viac ako 10 000


Viac o Fairfax Financial Holdings na www.fairfax.ca