Poistenie EuroGAP Xsell

gap xsell

Ochrana investície do kúpy motorového vozidla pre klientov, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov v inej poisťovni.

Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov v inej poisťovni. Nakoľko je riziko vzniku finančnej straty najväčšie práve ku koncu piateho roka, veríme že motoristi  privítajú možnosť predĺženia poistného krytia na pôvodnú hodnotu investície do vozidla.

Grafické znázornenie princípu poistenia GAP

poistenie GAP

Poistenie EuroGAP Xsell je možné uzavrieť po jednom až štyroch rokoch a to na celkové obdobie a to až na dobu 5.rokov. Produkt EuroGAP Xsell je možné uzavrieť online na webstránke colonnade.sk v sekcii online poistenie, na základe údajov o končiacom poistení u predchádzajúceho poisťovateľa a to najskôr tri mesiace pred koncom GAP poistenia a najneskôr posledný deň trvania GAP poistenia v inej poisťovni.

Medzi výhody poistenia EuroGAP Xsell patrí:

  • primárne havarijné poistenie môže byť dojednané aj v inej poisťovni ako poistenie GAP
  • poistíme vám nové aj mierne jazdené vozidlá (vozidlá do 6 mesiacov od dátumu prvej evidencie pri vstupe do GAP v inej poisťovni)
  • možnosť platenia poistného v ročných platbách, či jednorazovej úhrady poistného za celú poistnú dobu
  • maximálny limit poistného plnenia je až 40 000 EUR

Dokumenty k poisteniu

Online kalkulačka