COVID Poistenie

Potrebujete vyslať svojich zamestnancov do zahraničia aj počas COVIDu?

Vážení klienti,

Rozumieme, že aj napriek zložitej a často sa meniacej epidemiologickej situácii  potrebujete vyslať svojich zamestnancov na služobné cesty do zahraničia.

Chceme Vás uistiť, že poistenie, ktoré ste si u nás uzatvorili, Vám poskytuje komplexnú ochranu vrátane liečebných nákladov a asistenčných služieb aj v prípade ochorenia na COVID-19.

V prípade poistnej udalosti je však dôležité, aké odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí platilo pre danú krajinu v čase vycestovania  zamestnancov na zahraničnú služobnú cestu.

Bez ohľadu na to, či ste náš stály  alebo nový klient a potrebujete uzatvoriť firemné cestovné poistenie, pokúsime sa nájsť pre Vás to najlepšie možné riešenie.

Kontaktujte nás mailom na zuzana.ondrckova@colonnade.sk

 Aktualizované informácie o odporúčaniach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí nájdete tu: https://www.mzv.sk/covid19/cestovne-odporucanie-pre-vsetky-krajiny