FAIRFAX prostredníctvom Colonnade Insurance S.A. pomáha komunitám v strednej Európe zmierniť následky COVID-19

19.máj 2020 Spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited si uvedomuje mimoriadny vplyv pandémie COVID-19 na zdravotníkov a organizácie, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi v celej strednej Európe a preto sa rozhodla venovať  stredoeurópskym nadáciám 120 000 USD na pomoc a zabezpečenie potrebného ochranného lekárskeho vybavenia v boji proti COVID-19.

Finančný dar spoločnosti Fairfax  bude poskytnutý  vybraným nadáciám prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti Fairfax Central Europe, poisťovnou Colonnade Insurance S.A., ktorá pôsobí v Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Spoločnosť Fairfax sa rozhodla podporiť nadácie, ktoré počas pandémie COVID-19 pomáhajú zdravotníckym zariadeniam a poskytovateľom starostlivosti o starších ľudí a o rodiny  v ťažkých sociálnych a zdravotných situáciách naprieč celou strednou Európou.

O poisťovni Colonnade Insurance S.A. na Slovensku

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP.

Pre viac informácií navštívte stránku www.colonnade.sk