Colonnade Insurance S.A. v strednej Európe

Colonnade je novým, ale silným hráčom s bohatými skúsenosťami na poli poisťovníctva v celom regióne strednej a východnej Európy. Aktuálne značku Colonnade stretnete okrem Slovenska tiež v Českej republike,v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Na týchto trhoch zamestnáva viac než 460 odborníkov a dosahuje hrubé predpísané poistné viac ako 161 miliónov eur.
Ako jedna z mála poisťovní na slovenskom trhu je Colonnade držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového ratingu A- so stabilným výhľadom od ratingovej agentúry A.M. Best.

Colonnade v strednej Európe

Predstavenstvo

Ronald Schokking, predseda predstavenstva
Jean Cloutier, člen predstavenstva
Frederick Gabriel, člen predstavenstva
Leo de Waal, člen predstavenstva
Marnix Ernst Wielenga, člen predstavenstva
Bijan Khosrowshahi, člen predstavenstva

Členovia výkonného výboru

Peter Csakvari, generálny riaditeľ
Andras Sellyei, finančný riaditeľ
Babette Chambre, riaditeľka pre compliance
John Ockenden, vedúci aktuár
Julien Immelé, interný audítor