Colonnade Insurance S.A. v strednej Európe

Colonnade Insurance S.A. je registrovaná v Luxembursku a je členom Fairfax Financial Holdings, kanadskej poisťovacej a zaisťovacej skupiny registrovanej na burze v Toronte pod symbolom FFH. Pobočky Colonnade Insurance S.A. v strednej a východnej Európe fungujú na decentralizovanom základe, každá s vlastným manažmentom, pričom používajú upisovaciu stratégiu zameranú na trhy, na ktorých pôsobia.

Naše služby ponúkame okrem Slovenska aj v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Bulharsku a v Rumunsku.
Colonnade v strednej Európe

Fakty:

Počet trhov pôsobnosti: 7


GWP: 100 miliónov EUR


Počet zamestnancov: viac ako 450


Colonnade Insurance S.A. je registrovaná: Luxembursko


Predstavenstvo

Ronald Schokking, predseda predstavenstva
Jean Cloutier, člen predstavenstva
Frederick Gabriel, člen predstavenstva
Leo de Waal, člen predstavenstva
Marnix Ernst Wielenga, člen predstavenstva
Bijan Khosrowshahi, člen predstavenstva

Členovia výkonného výboru

Peter Csakvari, generálny riaditeľ
Andras Sellyei, finančný riaditeľ
Babette Chambre, riaditeľka pre compliance
John Ockenden, vedúci aktuár
Julien Immelé, interný audítor