Colonnade Insurance S.A., Slovensko má nového generálneho riaditeľa

Od 1. júla 2018 prevzal úlohu generálneho riaditeľa Marian Bátovský. Funkciu preberá od Petra Císara, ktorý patril medzi najdlhšie slúžiacich generálnych riaditeľov v slovenskom poisťovníctve a počas jeho pôsobenia získala spoločnosť množstvo ocenení.

„Colonnade môže vďaka svojim hodnotám, jedinečnej kultúre a silnému zázemiu akcionára naplno rozvíjať podstatu poisťovníctva a to je dlhodobý vzťah s klientmi, zamestnancami a obchodnými partnermi. Slovenský poistný trh prechádza zaujímavým obdobím a my máme najlepšie predpoklady na posilňovanie našej pozície v poistení spotrebiteľov, podnikateľov, a poistení pre motoristov.  Veríme v zdravú kombináciu jedinečných produktov a kvalitných služieb a tento koncept budeme naďalej rozvíjať.“, hovorí o svojej vízii Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance S.A. na Slovensku.

Marian Bátovský pôsobí v poisťovni Colonnade (predtým QBE) na rôznych pozíciách od roku 2005. Zároveň bude i naďalej zodpovedať za poistenie majetku v krajinách CEE.

Peter Císar prevzal rolu Chief Transformation Officer v Colonnade Insurance S.A., kde bude z pozície člena výkonného výboru viesť jeden z najdôležitejších transformačných projektov v spoločnosti.