Asistenčné služby

Poisťovňa poverila výkonom asistenčných služieb nasledovné spoločnosti:

Rozsah jednotlivých asistenčných služieb k našim produktom si môžete stiahnúť tu:

➡ Havarijné poistenie
➡ Poistenie budov a domácností
➡ Poistenie majetku podnikateľov
➡ Firemné cestovné poistenie