Kybernetické riziká z pohľadu Colonnade II.

Prečo je stále tak ťažké predávať Cyber pre poisťovne a sprostredkovateľov? Všetci veľmi dobre vieme, že predaj sofistikovaných produktov v našom geopriestore je vo všeobecnosti náročným cvičením. Predaj nového, na pochopenie relatívne zložitejšieho produktu, akým bezpochyby  poistenie Cyber je, je dokonca ešte náročnejší. Cyber poisťovatelia „postavili“ totiž kybernetické poistenie ako riešenie poskytujúce […]

Nový typ GAP produktu – GAP UPsell

Colonnade prichádza na trh s novým typom GAP produktu – GAP UPsell pre svojich klientov. Tento jedinečný produkt ponúka naším klientom rozšírenie krytia EuroGAP, ktoré si dojednali pred takmer tromi či štyrmi rokmi a bude im čoskoro končiť. Prostredníctvom novej poistnej zmluvy ponúkame rozšírenie pôvodného krytia tak, aby krytie EuroGAP skončilo […]

Homeoffice profi: Krátkodobé poistenie notebookov s príslušenstvom

Aktuálna situácia vyvolaná COVID-19 ovplyvňuje nás všetkých a mení naše zaužívané spôsoby, vrátane toho, ako trávime čas a akým spôsobom pracujeme. V súčasnosti je bežné, že zamestnanci pracujú v režime home-office všade, kde je to možné, a to aj v spoločnostiach, v ktorých pred vypuknutím pandémie tento spôsob práce nebol zavedený alebo preferovaný. Pre […]

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report

Colonnade Insurance S.A. vydala Solvency & Financial Condition Report, v ktorej hodnotí svoju kapitálovú primeranosť a riziká na základe konsolidovaných výsledkov ku 31.12.2019. Kľúčovými faktami sú: SCR cover ratio na úrovni 183 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok dostupného kapitálu na krytie rizík spojených s likviditou. MCR cover ratio na úrovni 543 %, teda […]