Odovzdali sme ceny zo súťaže s produktom VIVA

S uvedením produktu VIVA na trh sme v prvej polovici tohto roka pripravili súťaž, v ktorej sme chceli odmeniť najlepších sprostredkovateľov hodnotnými cenami. Do súťaže sa mohli zapojiť fyzické osoby samostatného finančného agenta ako aj podriadeného finančného agenta, pričom nemuseli nič nahlasovať ani vybavovať. Údaje o produkcii sme vyhodnocovali s pomocou […]

Poistenie D&O a COVID-19

Na rozvinutých trhoch (London market, USA, západná Európa) sa začali zvyšovať sadzby poistenia D&O ešte začiatkom roka 2019. Medzi hlavné dôvody patria najmä zvýšený počet (často hromadných) žalôb týkajúcich sa cenných papierov a účasti spoločností na burzách, sociálne aspekty (#metoo, rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, nepriateľská firemná kultúra), zvyšujúce sa poplatky za […]

Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd

V súčasnej situácii pandémie koronavírusu, ktorá obmedzila osobný prístup ku klientom, začala spoločnosť Colonnade využívať technológie pri riešení škôd. Nielen spokojnosť, ale aj zdravie našich klientov je pre našu spoločnosť dôležité. A práve nová webová aplikácia nám pomáha chrániť našich klientov aj zamestnancov a zároveň uľahčuje a urýchľuje vybavenie poistnej […]

Prieskum spokojnosti maklérov

95% maklérov by odporučilo poisťovňu Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym V priebehu marca tohto roka sme realizovali elektronický prieskum spokojnosti sprostredkovateľov poistenia so službami, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Do prieskumu sa zapojilo 58 respondentov, ktorí odpovedali na okruhy otázok ohľadne technickej spôsobilosti, spokojnosti s ponúkanými produktami a službami, osobnými skúsenosťami […]