Ako to vyzerá aktuálne v poistení stavebníctva? Časť prvá

Aj napriek tomu, že vzhľadom na súčasnú situáciu nastal pokles trhu v stavebnom sektore o viac ako 20 % v roku 2020 oproti roku 2019, stavebníctvo stále patrí medzi najdôležitejšie segmenty našej ekonomiky a tým pádom aj poisťovníctva. Podľa správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky stavebníctvo sa v roku 2018 podieľalo na HDP 7,8 %, čo […]

Platia poisťovne škody (alebo prečo niekedy poisťovne neplnia)?

Na Slovensku, ale aj všeobecne v regióne strednej a východnej Európy a v nejakej miere zrejme aj v iných častiach sveta, je vo vnímaní poisťovní zo strany verejnosti prítomný prvok nedôvery a názor, že poisťovne často hľadajú cestu, ako neplniť a neodôvodnene nepreplácajú vzniknuté škody. Negatívne nastavenie verejnej mienky má svoje príčiny: od objektívnych, kedy poisťovne, […]

Okienko Rizikového inžiniera – časť 6. Samovznietenie

Dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá je trochu opradená tajomstvom. Určite sa nebudeme venovať samovznieteniu ľudí, alebo iných živých tvorov. To prenechajme románom. Povieme si o vzniku požiarov – akoby sami od seba. Skôr narodení si iste spomenú na uhoľné prázdniny, keď zahorelo uhlie na kope pri škole, alebo na […]

Okienko Rizikového inžiniera – časť 5. Šírenie požiaru

Asi ste už postrehli, že ja ako rizikový inžinier rád teoretizujem, a ani teraz tomu nebude inak. Pokúsim sa však v tejto časti do vážnej témy vniesť trochu zjednodušení a príkladov z mojej dlhoročnej praxe. Faktory šírenia požiaru Šírenie požiaru je ovplyvňované množstvom faktorov. Niektoré sa navzájom podporujú, iné zas vylučujú. Medzi tie prvé patria […]